Zorgvisie

Een heldere visie op hulpmiddelenzorg

FysioTek verleent klantgerichte en doelmatige hulpmiddelenzorg, stevig ingebed in de eerstelijns gezondheidszorg. Wij willen samen een landelijk dekkend netwerk vormen van samenwerkende, zelfstandig opererende oedeem therapeuten, die een integrale behandeling met hulpmiddelen kunnen aanbieden. Daarbij vinden wij het belangrijk om de aangesloten professionals alle kansen te bieden om professionele eerstelijns hulpmiddelenzorg te kunnen verlenen.

FysioTek en integrale zorg

Medische hulpmiddelen in de eerstelijns gezondheidszorg zijn belangrijk en zinvol. Het verbetert de kwaliteit van leven en voorkomt andere zorgkosten. Patiënten kunnen sneller en effectiever worden behandeld en in veel gevallen kan de last van de doorstroom naar de tweedelijns gezondheidszorg worden voorkomen.