Niet tevreden over onze dienstverlening ?

Klacht indienen

De therapeuten van FysioTek zorgen ervoor dat onze klanten op een professionele manier therapeutisch elastische kousen en andere compressie hulpmiddelen aangemeten - en verstrekt krijgen. Het kan helaas voorkomen dat onze dienstverlening niet voldoet aan uw verwachting of dat u om een andere reden ontevreden bent over uw therapeut en/of FysioTek. Vanzelfsprekend vinden wij dit vervelend, maar wij zouden het fijn vinden als u uw klacht met ons wilt delen zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wie kan een klacht indienen?

  • U kunt als klant/patiënt van FysioTek zelf een klacht indienen.
  • Iemand anders kan ook namens u een klacht indienen. U moet hiervoor wel schriftelijk toestemming hebben gegeven.
  • Ook nabestaanden van een klant/patiënt kunnen een klacht indienen.

Tot wanneer kunt u een klacht indienen?

FysioTek neemt in principe geen klachten in behandeling die gaan over een verstrekking van kousen die al langer dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt afgeweken als de beperking van de termijn door omstandigheden niet redelijk zou zijn, maar dit is aan de beoordeling van de klachten coördinator van FysioTek.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • U kunt uw klacht met de betrokken therapeut bespreken. Zo kunt u heel praktisch samen naar een oplossing zoeken of eventuele misverstanden rechtzetten.
  • U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het electronische formulier op deze website.
  • U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencoördinator van FysioTek per brief. Dat kan  onder vermelding van uw persoonlijke gegevens, en de gegevens van de betrokken therapeut.

U kunt uw klacht ondertekend opsturen naar:

Klachtenbehandeling FysioTek
Postbus 395
6800 AJ Arnhem

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

U ontvangt een reactie op uw klacht binnen 3 werkdagen. De klachtencoördinator van FysioTek neemt naar aanleiding van uw klacht contact op met de betrokken therapeut  met het verzoek een  reactie te geven op uw klacht. Deze reactie wordt beoordeeld door de klachtencoördinator vervolgens aan u toegestuurd. De klachtencoördinator informeert u tevens naar de mogelijkheden om de klachtenprocedure wel of niet voort te zetten.

Klacht afsluiten of in verdere behandeling laten nemen?

U kunt de klacht afsluiten als u tevreden bent met de reactie op - of actie naar aanleiding van uw klacht. Bent u niet tevreden met de reactie of de afhandeling daarvan? Dan kunt u uw klacht door de onafhankelijke klachtencommissie laten behandelen. De klachtencommissie beoordeelt uw klacht en doet na contact met u en de therapeut uitspraak over de gegrondheid ervan.

Meer informatie over de klachtenbehandeling

Heeft u nog vragen over de behandeling van een klacht? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris van FysioTek, 026-4463175.

0%